Idrottens internationella skiljedomstol

Idrottens internationella skiljedomstol CAS är det högsta internationella organet för överklagan och rättelseyrkan i frågor gällande idrott. Domstolen är oberoende av idrottsorganisationerna. CAS uppgift är att lösa tvistemål i anslutning till regleringen av idrott genom förlikning. Den kan även hjälpa parterna i tvistemålet att finna lösning genom skiljemannaförfarande.

CAS (The Court of Arbitration for Sport CAS) grundades år 1984, och dess huvudkvarter ligger i Lausanne i Schweiz. CAS har tillgång till nästan 300 förlikningsmän, dvs. skiljemän, från hela världen. Dessa är väl förtrogna med idrottens värld och regelverk. CAS löser cirka 300 ärenden varje år.

Petteri Lindblom

Petteri Lindblom

Chefsjurist

tfn: 0400 272 887

e-post: petteri.lindblom@suek.fi