Idrottares läkarbesök

Vid läkarbesök är det bra att idrottaren berättar för läkaren om att han eller hon omfattas av dopingövervakning. Då kan läkaren genast kontrollera om behandlingsformen är tillåten. Det är ändå idrottaren själv som har ansvaret för läkemedlet och metoden som används.

Läkaren och idrottaren kan vid behov kontakta FCEI då de överväger lämplig medicinering. Även i verket Pharmaca Fennica finns mer information om förbjudna substanser och metoder samt om dispens för idrottare. Pharmaca Fennica är en läkemedelsguide som är avsedd för läkare och övrig personal inom hälso- och sjukvård.

Dispens

Om idrottaren av hälsomässiga skäl behöver dispens för att använda en förbjuden substans eller metod, bör han eller hon fylla i dispensansökan noggrant tillsammans med läkaren. Läkaren bifogar även nödvändiga dokument till ansökan.

Obs! Endast ett läkarintyg eller recept innebär inte att idrottaren har rätt att använda en förbjuden substans eller metod, utan dispens ska ansökas på tillbörligt sätt.

Pekka Rauhala

Pekka Rauhala

Medicinsk expert

tfn: 0400 801 411

e-post: pekka.rauhala@suek.fi

Anna Simula

Anna Simula

farmaceut, dispenser

tfn: 0400 338 510

e-post: anna.simula@suek.fi