Idrottaren i dopingkontroll

Idrottaren ska känna till sina rättigheter och skyldigheter vid dopingkontroll. Idrottarens rättigheter och skyldigheter vid dopingkontroll fastställs i WADA:s Internationella testnings- och utredningsstandard. All information som idrottsutövaren uppgivit i dopingkontrollen behandlas konfidentiellt.

FCEI behandlar informationen i syfte att utöva dopingkontroll enligt Finlands antidopingregelverk. Vid informationsbehandlingen följs Finlands lagstiftning om datasekretess och WADA:s Internationella standard för datasekretess. Information gällande dopingkontrollen, såsom kontrollresultat och eventuella påföljder, förmedlas enbart till noggrant avgränsade behöriga instanser enligt de finska och/eller internationella antidopingregelverken.

Idrottarens rättigheter

Idrottarens rättigheter vid dopingkontroll omfattar:

Att be om eventuella förändringar till dopingkontrollförfarandet i enlighet med Världsantidopingbyrån WADA:s Internationella kontroll- och utredningsstandard, ifall det gäller en idrottare med funktionshinder eller minderårig idrottare.

Idrottarens skyldigheter

Vid dopingkontroll ska idrottaren:

 • Att ta med sig en egen representant till dopingkontrollen (rekommenderas). Förutom representanten får idrottsutövaren vid behov även ta med sig en tolk (ifall möjligt).
 • Att få tilläggsinformation om dopingkontrollförfarandet av den ansvariga kontrollfunktionären.
 • Förutsatt att idrottaren är under ständig uppsikt av dopingkontrollpersonalen, kan han eller hon ansöka om förlängd tid för anmälningen till dopingkontrollutrymmet av följande orsaker:
  • för att hämta sina kläder, sitt identitetsbevis och/eller sin representant och eventuellt en tolk med sig till provtagningen
  • för att slutföra uppvärmning/träning
  • för att få nödvändiga medicinska ingrepp
  • på grund av annan motsvarande orsak som dopingkontrollanten godkänt

och därutöver i kontroller vid tävling:

 • att delta i eventuella återstående tävlingsgrenar
 • att delta i massmediers intervjuer
 • att delta i prisutdelningsceremonier

Att be om eventuella förändringar till dopingkontrollförfarandet i enlighet med Världsantidopingbyrån WADA:s Internationella kontroll- och utredningsstandard, ifall det gäller en idrottare med funktionshinder eller minderårig idrottare.

Idrottarens skyldigheter

Vid dopingkontroll ska idrottaren:

 • Vara under dopingkontrollpersonalens uppsikt tills dopingkontrollen har slutförts.
 • Styrka sin identitet.
 • Anmäla sig till dopingkontrollutrymmen så fort som möjligt.
 • Följa givna direktiv. Att inte följa direktiven, vägra dopingkontroll, eller begå övriga regelbrott kan behandlas som en eventuell dopingförseelse, som kan leda till straff enligt antidopingregelverket.
Katja Huotari

Katja Huotari

Kontrollchef

tfn: 040 843 3897

e-post: katja.huotari@suek.fi

Petri Koskela

Petri Koskela

Kontrollkoordinator

tfn: 040 0808 442

e-post: petri.koskela@suek.fi

Anna Rantanen

Anna Rantanen

Kontrollkoordinator

tfn: 050 353 0308

e-post: anna.rantanen@antidoping.fi

Janne Väre

Janne Väre

Kontrollkoordinator

tfn: 040 509 1377

e-post: janne.vare@suek.fi