Idrottaren utomlands

När en idrottare reser utomlands för att träna eller tävla eller på semester, är det bra att förutse eventuella insjuknanden och behandlingen av sjukdomar. Idrottaren ska alltid packa med sig en gällande förteckning över förbjudna substanser och metoder i idrotten.

Före resan

Det rekommenderas att idrottaren före resan gör upp en lista över alla läkemedel, kosttillskott, vitaminer och återhämtningspreparat som han eller hon använder. Detta påskyndar och underlättar till exempel en eventuell dopingkontroll och gör att namnen på preparaten antecknas korrekt i dopingkontrollprotokollet.

Det är också klokt att säkerställa minst en månad före utlandsresan att eventuella dispenser är i kraft. Ansökningar om dispens för idrottare på internationell nivå och för idrottare som deltar i internationella idrottsevenemang ska oberoende av ålder och nationell nivå lämnas in av idrottaren på förhand till det internationella specialidrottsförbundet (enligt det internationella specialidrottsförbundets regler). En idrottare som har en dispens som tidigare beviljats av FCEI ska ta reda på om det internationella specialidrottsförbundet automatiskt godkänner ett dispensbeslut som beviljats av FCEI eller om dispensen ska tillställas det internationella specialidrottsförbundet för bedömning. Idrottaren ska ha med sig en kopia på det beviljade dispensintyget.

Det lönar sig att ta med sig tillåtet läkemedel från hemlandet till exempel för vård av eventuell smärta, förkylning och diarré. På så sätt undviker man onödiga bekymmer och att kontrollera utländska läkemedelspreparat under resan. Observera tullreglerna gällande införsel av läkemedel i olika länder.

Före resan är det också bra att ta reda på kontaktuppgifterna till antidopingbyrån i landet man reser till, så att man vid behov kan be om råd gällande läkemedelspreparat som säljs i landet.

På resan

Tabell II i FCEIs förteckning över förbjudna substanser och metoder innehåller endast preparat som säljs i Finland. I FCEIs förteckning kan man inte kontrollera preparat med samma namn som säljs utomlands. Ämnen som ingår i dessa preparat ska kontrolleras i den engelskspråkiga förteckningen över förbjudna substanser och metoder i idrotten som utges av WADA eller i Tabell I som utges av FCEI. I mobilappen KAMU finns även en lista över olika länders läkemedelsförteckningar. Idrottaren är alltid själv ansvarig för vad som finns i hens kropp vid en dopingkontroll.

Ifall idrottaren behöver läkarvård utomlands, ska en lämplig läkare alltid uppsökas. Det lönar sig att fästa särskild uppmärksamhet vid eventuella injektioner. Det lönar sig för idrottaren att säkerställa att det i samband med vård inte ges eller ordineras förbjudna substanser. I nödfall kan man bli tvungen att ge en idrottare läkemedel utan nödvändiga uppgifter om dopingämnen. I sådana fall måste idrottaren begära om en skriftlig utredning, som är så grundlig som möjligt, av de läkemedel som använts i vården och vid behov ansöka om dispens retroaktivt.

Läkemedlen ska köpas på apotek och man ska säkerställa att man får originalmediciner.

Det lönar sig för idrottaren att vid behov kontakta den egna läkaren eller läkaren vid specialidrottsförbundet.

Pekka Rauhala

Pekka Rauhala

Medicinsk expert

tfn: 0400 801 411

e-post: pekka.rauhala@suek.fi

Anna Simula

Anna Simula

farmaceut, dispenser

tfn: 0400 338 510

e-post: anna.simula@suek.fi