IADA

Det internationella antidopingavtalet IADA är ett multilateralt avtal där nationella antidopingbyråer medverkar. IADA påverkar aktivt utvecklingen av WADA:s regelverk och standarder. Det tar även nya initiativ och utvecklar antidopingarbetet med hjälp av sina projekt och program.

IADA-avtalet (International Anti-Doping Arrangement) ingicks år 1991, och dess sekretariat ligger i Norge under 2015–2016.

IADA-avtalets genomförande och medlemsländer

Genom IADA-avtalet insamlas och sprids bästa praxis och erfarenheter inom antidopingarbetet. Via IADA-avtalet vill man främja den bästa praxisen och de bästa erfarenheterna inom antidopingverksamheten. IADA-länderna gör motioner och påverkar WADAs verksamhet.

I IADA-avtalet ingår Australien, Danmark, Finland, Holland, Japan, Kanada, Norge, Nya Zeeland, Storbritannien och Sverige. Representanter för medlemsländernas regeringar och antidopingbyråer sammanträder 1–2 gånger om året.

Petteri Lindblom

Petteri Lindblom

Chefsjurist

tfn: 0400 272 887

e-post: petteri.lindblom@suek.fi