Forskning

FCEI förstärker idrottens etik med hjälp av omfattande och tvärvetenskaplig forskningsverksamhet. Målet med koordinationen och utvecklingen av nya undersökningar är att skapa ny information till beslutsfattarna samt andra aktörer inom motion och idrott.

Med hjälp av samarbete som fokuserar på forskning och vetenskap förstärker vi idrottens etiska värdegrund, vi tar fram information för den nationella värdediskussionen och vi förbättrar idrottens anseende. Ett viktigt insatsområde är även att sprida och anpassa etiska verksamhetsmodeller som aktörerna kan dra nytta av för att främja fair play.

Forskningsverksamhet i Finland

FCEI främjar och genomför i Finland undersökningar och utredningar som rör idrottsetiska frågor tillsammans med olika parter. Områden av intresse inkluderar:

  • antidopingverksamhet
  • att förebygga tävlingsmanipulation
  • publiksäkerhet och -trivsel samt
  • andra idrottsetiska frågor

Internationellt samarbete

Vi följer aktivt upp den senaste internationella forskningen som rör idrottsetiska frågor och för en aktiv dialog med internationella aktörer. Dessutom deltar vi i internationella möten och kongresser som rör idrott samt genomför forskningsbesök.

Nina Laakso

Nina Laakso

Forskningschef

tfn: 0400 808 940

e-post: nina.laakso@suek.fi