Sökningen baseras på Världsantidopingorganisationen WADA:s förteckning Förbjudna substanser och metoder i idrotten, som klassificerar läkemedel som förbjudna, förbjudna under vissa villkor och tillåtna. Vissa internationella specialidrottsförbund har i sina regler förbjudit även andra läkemedel än de som ingår i WADA:s förteckning. Till exempel har Internationella cykelunionen UCI förbjudit användningen av TRAMADOL vid tävlingar från och med 1.3.2019. UCI ansvarar för kontroll av TRAMADOL.

Förbjudna substanser och metoder i idrotten

Förbjudna substanser och metoder i idrotten

Världsantidopingbyrån WADA publicerar varje år förteckningen Förbjudna substanser och metoder i idrotten. Idrottaren har alltid själv ansvaret över de substanser som han eller hon använder, och okunskap får inte vara anledningen till en dopingförseelse.