Finlands antidopingregelverk

Finlands antidopingregelverk gäller all organiserad idrott i Finland. Regelverket trädde i kraft 1.1.2015, och det följer WADA:s Världsantidopingkod.

Finlands antidopingregelverk omfattar:

  • Alla registrerade idrottsorganisationer i Finland och andra organisationer som genom sina regler eller separata avtal med FCEI har förbundit sig till Finlands antidopingregelverk och
  • samt deras medlemmar och tävlingsaktiva idrottsutövare jämte stödpersoner.

Idrottare som förbundit sig att följa regelverket kan kontrolleras när och var som helst.

Relation till Världsantidopingkoden

Finlands antidopingregelverk har godkänts av Världsantidopingbyrån WADA. Finlands regelverk omfattar de krav som WADA:s Världsantidopingkod ställer på nationella antidopingregelverk.

Petteri Lindblom

Petteri Lindblom

Chefsjurist

tfn: 0400 272 887

e-post: petteri.lindblom@suek.fi