Europeiska unionen

Europeiska unionen – ett ekonomiskt och politiskt förbund som utgörs av 27 europeiska länder – försöker kämpa mot doping genom såväl reglering som upplysning och hälsofostran.  En av sex idrottsarbetsgrupper inom EU fokuserar på antidopingarbete.

EU fick behörighet till idrott år 2009.

EU utför nära samarbete kring antidopingfrågor med sina medlemsstater, Europarådet, WADA och UNESCO. EU:s arbetsgrupp för antidoping fokuserar särskilt på frågor gällande lagstiftning, såsom datasekretessfrågor. I gruppen representeras både finska staten och ADK.

Petteri Lindblom

Petteri Lindblom

Chefsjurist

tfn: 0400 272 887

e-post: petteri.lindblom@suek.fi