Europarådet

Europarådet är den äldsta och största politiska samarbets- och människorättsorganisationen i Europa. Dess konvention mot doping har ingåtts mellan staterna och främjar nationell och internationell harmonisering av åtgärder mot doping. Konventionsländerna ska skapa förutsättningar för antidopingarbete i sina länder.

Europarådets antidopingkonvention ingicks år 1989. Den har numera godkänts i cirka 50 länder.

Genomförande av Europarådets antidopingkonvention

Europarådets konvention mot doping tillhandahåller gemensamma standarder och förpliktar konventionsländerna till vissa åtgärder i fråga om lagstiftning, ekonomi, dopingkontroll och utbildning.  Inom ramen för Europarådets konvention har man utfört betydande arbete genom att stödja stater i Europa i byggandet av antidopingsystem samt genom att bereda europeiska länders gemensamma synpunkter på WADA:s verksamhet och standarder.

Genomförandet av Europarådets antidopingavtal följs upp genom att regelbundet utvärdera konventionsländernas antidopingsystem. Vid uppföljningen granskas juridiska och vetenskapliga frågor och frågor gällande uppfostran samt hur dopingövervakningen genomförs.
 

Europarådets konvention och dess uppföljningssystem har utgjort modellen för den globala UNESCO-konventionen. Den kan även undertecknas av andra länder än länder i Europa. Till exempel har Australien och Tunisien godkänt konventionen. Finland är vice ordförande för uppföljningsgruppen under åren 2015–2016.

Petteri Lindblom

Petteri Lindblom

Chefsjurist

tfn: 0400 272 887

e-post: petteri.lindblom@suek.fi