Dopingövervakning och kontrollverksamhet

FCEI ansvarar för den nationella dopingövervakningen i Finland. Dopingövervakning omfattar kontrollplanering, provtagning, provhantering, laboratorieanalys, resultathantering, behandling av dopingförseelser och utdömande av påföljder samt eventuell ändringssökning.

Doping

I enlighet med Finlands antidopingregelverk, som baserar sig på Världsantidopingkoden, avses med doping en eller flera dopingförseelser. Idrottare och andra berörda personer som förbundit sig till Finlands antidopingregelverk ska vara medvetna om vad en dopingförseelse är, samt om vilka substanser och metoder som upptas i Världsantidopingbyrån WADA:s gällande förteckning över förbjudna substanser och metoder.

I de flesta idrottsgrenar övervakas dopingförseelser i enlighet med WADA:s Världsantidopingkod och den Internationella testnings- och utredningsstandarden. I en del grenar avviker det internationella specialidrottsförbundets regelverk från WADA:s regelverk. De internationella specialidrottsförbundens regelverk är juridiskt bindande och idrottarna ska vara medvetna om vilka regler som gäller dem.

Syftet med dopingövervakningen är att:

  • förhindra användningen av hälsovådliga och/eller prestationshöjande substanser och metoder
  • trygga idrottsutövarnas rätt till rättvis och ren tävlan
  • försvara rättvisan och pålitligheten inom idrotten i framtiden samt
  • respektera etiken inom idrott och medicin.

Principer för dopingkontroll

Dopingkontroller utförs i Finland av FCEI, Världsantidopingbyrån WADA och de internationella specialidrottsförbunden. Även nationella specialidrottsförbund kan beställa dopingkontroller från FCEI. Dessutom kan finländska idrottare testas utomlands av antidopingorganisationen i landet som idrottaren befinner sig i.

FCEI följer WADA:s Internationella testnings- och utredningsstandard vid sina kontroller. Standarden säkerställer kvaliteten, pålitligheten och enhetligheten för förfarandet på såväl nationell som internationell nivå.

Dopingproven analyseras i laboratorier som övervakas av och har auktoriserats av WADA.

Katja Huotari

Katja Huotari

Kontrollchef

tfn: 040 843 3897

e-post: katja.huotari@suek.fi