Doping- övervakning

Doping- övervakning

Målet för dopingövervakning är att förebygga användning av doping och upptäcka dopingförseelser. Dopingkontrollverksamhet är systematisk, omfattande och högklassig.