Dispenskommittén

ADK:s dispenskommitté kan på en idrottares skriftliga ansökan bevilja en tidsbegränsad dispens att använda en förbjuden substans och/eller metod i enlighet med Den internationella dispensstandarden som WADA fastställt.

Dispenskommitténs sammansättning

Katja Mjøsund
(ordförande)
Medicine doktor, specialistläkare i idrottsmedicin

Olli J. Heinonen
Professor, specialistläkare i idrottsmedicin

Harri Helajärvi
Medicine doktor, specialiserande läkare i idrottsmedicin

Jussi Karjalainen
Medicine doktor, docent, specialistläkare inom lungsjukdomar och allergologi

Päivi Miettinen
Medicine doktor, docent, specialistläkare inom barnmedicin, barnendokrinolog

Anna Simula

Anna Simula

farmaceut, dispenser

tfn: 0400 338 510

e-post: anna.simula@suek.fi