Dispens

Dispens

Då en idrottare är sjuk kan behandlingen kräva användning av en förbjuden substans eller metod. I detta fall ska idrottaren ansöka om dispens. Dispensförfarandet säkerställer att idrottarna är jämställda.