Centralkriminalpolisen

Centralkriminalpolisen (CKP) är en riksomfattande polisenhet vars verksamhetsområde är hela Finland. CKP fungerar bland annat som nationellt center för den internationella kriminalpolisorganisationen Interpol och deltar i gemensamt internationellt polissamarbete mot doping och tävlingsmanipulation.

Jouko Ikonen

Jouko Ikonen

Utredningschef

tfn: 040 570 5012

e-post: jouko.ikonen@suek.fi