Astmamedicinering

En del astmaläkemedel är tillåtna i idrotten. För användning av vissa astmaläkemedel bör en idrottare emellertid ansöka om dispens.

β2-agonister (luftrörsvidgande astmaläkemedel):

 1. Formoterol (högst 54 mikrogram per dygn), salbutamol (högst 800 mikrogram under 12 timmar, dvs. högst 1 600 mikrogram per dygn) och salmeterol (högst 200 mikrogram per dygn) som används som lunginhalation är tillåtna. Vid större doser och annan dosering (till exempel som tabletter eller mixtur) är de förbjudna inom idrotten och det krävs att dispens ansöks på förhand.
 2. Övriga β2-agonister (till exempel fenoterol, terbutalin och vilanterol) är förbjudna i idrotten. Vid användning av dem ska dispens ansökas.

Glukokortikoider (terapeutiska astmaläkemedel):

 1. Glukokortikoroider som används som lunginhalation är tillåtna i idrotten.
 2. Glukokortikoroider är förbjudna att intas oralt (som tabletter). Vid användning av dem ska vid behov* dispens ansökas.

* Glukokortikoroider testas endast i dopingprov som tagits i samband med tävlingsevenemang. Om läkemedlet intas som tabletter är karenstiden cirka sju dygn.

Minimikrav som gäller sjukjournalen

Då idrottaren ansöker om dispens för medicinering av astma eller astmaliknande tillstånd, ska man i sjukjournalen ange åtminstone följande:

 1. Komplett sjukhistoria gällande astman.
 2. Resultat från klinisk undersökning som genomförts av läkare, särskilt för andningsorganen.
 3. Spirometrifynd, inklusive sekundkapacitet för utandning (FEV1).
 4. Om förträngning av andningsorganen kan påvisas genom spirometri, upprepas spirometrin efter inhalation av kortverkande β2-agonist för att utreda om bronkobstruktionen är reversibel.
 5. Ifall bronkobstruktionen inte är reversibel, påvisas luftrörens avvikande förträngningstendens genom något lämpligt exponeringsprov.
 6. Fullständigt namn, specialistområde och kontaktinformation (adress, telefonnummer, e-post och fax) för läkaren som utfört undersökningen.
 7. Medicinska grunder till varför vården kräver just detta läkemedel, som är förbjudet inom idrotten, om det finns ett motsvarande alternativ, som är tillåtet inom idrotten
Anna Simula

Anna Simula

farmaceut, dispenser

tfn: 0400 338 510

e-post: anna.simula@suek.fi

Pekka Rauhala

Pekka Rauhala

Medicinsk expert

tfn: 0400 801 411

e-post: pekka.rauhala@suek.fi