FCEI

FCEI

Finlands centrum för etik inom idrotten FCEI rf:s uppgift är att stärka en etiskt hållbar idrottskultur tillsammans med andra aktörer. FCEI ansvarar för verkställandet av statsavtalen om antidopingverksamhet, förebyggande av tävlingsmanipulation samt läktarsäkerhet och -trivsamhet.