Ihmisoikeusliitto

Ihmisoikeusliiton uusi Ihmisoikeudet haltuun urheilussa -hanke tähtää urheilukentän toimijoiden ihmisoikeusosaamisen lisäämiseen. SUEK on yhtenä keskeisenä yhteistyökumppanina mukana opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa pilottihankkeessa. SUEKin lisäksi mukana ovat muun muassa Olympiakomitea, Paralympiakomitea ja urheilun lajiliittoja sekä muita järjestöjä.

Hankkeen tavoitteena on lisätä urheilun toimijoiden perustietoa ihmisoikeuksista sekä heidän valmiuksiaan edistää omassa toiminnassaan ihmisoikeuksia sekä yhdenvertaisuutta ja sukupuolten tasa-arvoa. Urheilu on merkittävä osa yhteiskuntaa ja kokoaa yhteen paljon ihmisiä. Ihmisoikeudet kuuluvat yhtä lailla urheilun kenttään kuin muihinkin yhteiskunnallisiin sektoreihin. 

Urheilu ja ihmisoikeudet linkittyvät vahvasti toisiinsa

Myös urheilussa ihmisoikeudet tulevat monella tavalla esiin, Siksi on hyvä ymmärtää ihmisoikeuksia ja niiden perusteita. Ihmisoikeusliiton hankkeen tarkoitus on vahvistaa ymmärrystä ihmisoikeuksien kokonaisuudesta: mitä ihmisoikeudet ovat ja mitä ne eivät ole sekä millä tavoin ja millaisissa tilanteissa urheilun toimijat voivat vaikuttaa toiminnallaan joko vahvistaen tai heikentäen ihmisoikeuksien toteutumista.

SUEKin rooli on toimia hankkeessa urheilun asiantuntijaorganisaationa. Hankkeen aikana tuotetaan SUEKin julkaisusarjaan julkaisu, jossa tarkastellaan ihmisoikeuksia urheilussa ja välitetään tietoa ihmisoikeuksista niin urheiluyhteisölle kuin muillekin aiheesta kiinnostuneille.

Urheilussa on tunnistettu ihmisoikeuksien merkitys

Urheilussa ovat viime aikoina nousseet keskusteluun kansallisella tasolla muun muassa seksuaalinen häirintä, syrjintä ja epäasiallinen kohtelu eri muodoissaan, sekä kansainvälisesti tarkasteltuna esimerkiksi kansainvälisten urheilukisojen valmisteluun liittyvät ihmisoikeusongelmat. 

Ihmisoikeusliitto korostaa, että urheilun parissa niin Suomessa kuin muualla on jo tehty tärkeää työtä esimerkiksi sukupuolten tasa-arvoon, rasismin vastustamiseen ja yhdenvertaisuuteen liittyen. Ihmisoikeuksien toteutumiseksi tarvitaan kokonaisvaltainen lähestyminen, minkä edistämiseksi Ihmisoikeusliiton hankkeessa tarjotaan koulutuksia ja tuodaan esiin laajasti urheiluun liittyviä ihmisoikeuskysymyksiä.

News letter illustration

Tilaa uutiskirje

SUEKin tiedotuslistan kautta saat ajankohtaiset uutiset niin SUEKin tehtävistä kuin eettisesti kestävästä urheilukulttuurista suoraan sähköpostiisi. Halutessasi voit myös poistua listalta.

Sähköpostiosoite

Huom. Jos olet median tai lajiliiton edustaja, ethän liity SUEKin yleiselle postituslistalle vaan median tai lajiliittojen omalle tiedotuslistalle. Näin varmistat, että saat tiedon oman alasi kohdennetuista tapahtumista ja ajankohtaisista uutisista. Lähetä nimesi, sähköpostiosoitteesi, media tai lajiliitto sekä asemasi SUEKin viestintäpäällikölle.