Tutkimuslaitokset

SUEK tekee tiivistä yhteistyötä eri tutkimuslaitosten kanssa ja hyödyntää niiltä löytyvää osaamista urheilun eettisten asioiden tutkimustoiminnan toteuttamisessa ja kehittämisessä.

Yhteistyö tutkimuslaitosten kanssa näkyy muun muassa yhteisesti toteutetuissa tutkimushankkeissa ja -projekteissa.

Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus – KIHU

Jyväskylässä sijaitseva KIHU on pitkänlinjan toimija urheiluun eri tavoin keskittyneessä tutkimus- ja kehittämistoiminnassa. Tällä hetkellä KIHU vastaa suomalaisen huippu-urheilun tutkimus ja kehitystoiminnasta, erityisesti urheilijan polulla toteutettavan osallistuvan asiantuntijuuden kehittämisestä. KIHU johtaa myös Suomen Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön Osaamisohjelmaa.

KIHU oli yhteistyöorganisaationa mukana syksyllä 2020 julkaistussa SUEKin Häirintä suomalaisessa kilpaurheilussa -tutkimushankkeessa. Tutkimuksessa selvitettiin seksuaalisen ja sukupuolisen häirinnän yleisyyttä suomalaisessa kilpaurheilussa. Tutkimuksessa oli mukana 48 urheilujärjestöä, ja kohdejoukkona olivat 16 vuotta täyttäneet ja sitä vanhemmat suomalaiset kilpaurheilijat. Tutkimukseen osallistui 9018 urheilijaa.

Tutkimusaineiston perusteella seksuaalinen ja sukupuolinen häirintä on urheilussa yleistä, mutta ei yleisempää kuin muualla yhteiskunnassa. Kaikista vastaajista seksuaalista häirintää oli kokenut noin joka neljäs (26 prosenttia). Häirinnän kokemisen riskiä lisäsivät naissukupuoli, nuori ikä ja korkealla tasolla kilpaileminen. Seksuaalisen ja sukupuolisen häirinnän kokemisen riskiä lisäsivät myös seksuaalivähemmistöön, kielivähemmistöön, uskonnolliseen vähemmistöön tai etniseen vähemmistöön kuuluminen.

UKK-instituutti

UKK-instituutti Tampereella on yksityinen tutkimus- ja asiantuntijakeskus, joka toimii erityisesti terveys- ja liikunta-alalla. UKK-instituutin ydintehtävä keskittyy edistämään väestön terveyttä ja toimintakykyä tutkimuksen ja asiantuntijuuden kautta, mm. vähentämällä liikkumattomuutta, liikuntavammoja ja vapaa-ajan tapaturmia sekä lisäämällä terveysliikuntaa. 

UKK-instituutti toteuttaa SUEKin syksyllä 2021 käynnistyneen Urheilijoiden kokemuksia suomalaisessa kilpaurheilussa -tutkimushankkeen. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää suomalaisten kilpaurheilijoiden myönteisiä ja kielteisiä kokemuksia urheilussa ja niihin yhteydessä olevia tekijöitä. Tutkimuksessa kartoitetaan urheilukulttuurimme hyviä ja vahvistavia malleja sekä urheilijoiden kokemaa mahdollista epäasiallista kohtelua. Tutkimus, jonka raportti julkaistaan syksyllä 2022, on jatkoa SUEKin vuonna 2020 tekemälle seksuaalista ja sukupuoleen perustuvaa häirintää tarkastelevalle Häirintä suomalaisessa kilpaurheilussa– tutkimukselle. Tämä tutkimus nosti esille toiveen kysyä laajemmin urheilussa koetuista kielteisistä ja myönteisistä kokemuksista.

News letter illustration

Tilaa uutiskirje

SUEKin tiedotuslistan kautta saat ajankohtaiset uutiset niin SUEKin tehtävistä kuin eettisesti kestävästä urheilukulttuurista suoraan sähköpostiisi. Halutessasi voit myös poistua listalta.

Sähköpostiosoite

Huom. Jos olet median tai lajiliiton edustaja, ethän liity SUEKin yleiselle postituslistalle vaan median tai lajiliittojen omalle tiedotuslistalle. Näin varmistat, että saat tiedon oman alasi kohdennetuista tapahtumista ja ajankohtaisista uutisista. Lähetä nimesi, sähköpostiosoitteesi, media tai lajiliitto sekä asemasi SUEKin viestintäpäällikölle.