Urheilijoiden myönteisiä ja kielteisiä kokemuksia suomalaisessa kilpaurheilussa -tutkimushanke

Syksyllä 2021 SUEK käynnisti tutkimushankkeen, jossa on tarkoitus selvittää kilpaurheilijoiden erilaisia, niin myönteisiä kuin kielteisiä kokemuksia, suomalaisessa urheilussa. Eli tarkemmin määriteltynä kilpaurheilijoiden kokemaa asiallisen ja vastuullisen sekä epäasiallisen ja vastuuttoman toiminnan määrää sekä niihin yhteydessä olevia tekijöitä.

Kutsu tutkimukseen ja linkki kyselyyn lähetetään keväällä 2022 hankkeessa mukana olevien urheilujärjestöjen kautta niille urheilijoille, jotka järjestöjen mukaan edustavat lajiensa kilpaurheilijoita.

Tutkimuksen toteutus yhteistyössä urheilujärjestöjen kanssa

Tutkimus on jatkoa SUEKin aiemmin vuosina 2019–2020 tekemälle seksuaalista ja sukupuoleen perustuvaa häirintää tarkastelevalle Häirintä suomalaisessa kilpaurheilussa -tutkimukselle. Kyseinen tutkimus nosti esille toiveen kysyä laajemmin urheilussa koetuista myönteisistä ja kielteisistä kokemuksista.

Tutkimusprojekti toteutetaan yhteistyössä urheilujärjestöjen ja SUEKin tutkimusryhmän kanssa. SUEK vastaa kyselyn toteutuksesta, analysoinnista ja raportoinnista. Tutkimukseen pyydetään mukaan urheilujärjestöjen määrittelemät 16-vuotiaat ja vanhemmat kilpaurheilijat. Kutsu tutkimukseen ja linkki kyselyyn lähetetään urheilujärjestöjen kautta niille urheilijoille, jotka täyttävät oman lajiliittonsa kilpaurheilijan määritelmän. Urheilujärjestöt lähettävät kutsun ja kyselyn lisenssirekisteriin tallennetuilla yhteystiedoilla. Tutkimushankkeessa on mukana lähes 50 urheilujärjestöä.

Kyselyn vastaukset ohjautuvat SUEKin tietoturvalliseen palvelintilaan. Osallistuminen tutkimukseen on vapaaehtoista. Tulokset analysoidaan ja raportoidaan ryhmätasolla siten, että ketään tutkittavaa ei voida tunnistaa. Kyselyn tuloksista kirjoitetaan kansallinen raportti, jonka SUEK julkaisee syksyllä 2022.

Tutkimuksen tavoite on lisätä tietämystä siitä, millaisia myönteisiä ja kielteisiä kokemuksia urheilijoilla on ja mitkä tekijät niihin ovat yhteydessä. Tutkimuksessa saadun tiedon avulla näihin tekijöihin ja olosuhteisiin voidaan tulevaisuudessa vaikuttaa.

Yhteystiedot

Saat lisätietoja tutkimuksesta ottamalla yhteyttä tutkimuksen vastaavaan tutkijaan Satu Kaskeen, sähköposti: satu.kaski@clearmind.fi, puh. 050 590 4235 ja tutkimusassistentti Alisa Heikkiseen alisa.heikkinen@suek.fi puh. 040 673 6160 tai yleisesti tutkimushankkeeseen liittyen SUEKin tutkimuspäällikkö Marko Kanaseen, sähköposti marko.kananen@suek.fi, puh. 040 653 6532.