Eettisten asioiden tutkimus

SUEKin tehtävä on edistää ja vahvistaa urheilun eettistä toimintaa ja tässä keskeisenä välineenä on tutkimustoiminta, tiedon tuottaminen ja jakaminen. SUEK tuottaa ja tekee tutkimuksia yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

Urheilijoiden kokemuksia suomalaisessa kilpaurheilukulttuurissa

Syksyllä 2021 käynnistyneessä tutkimusprojektissa selvitetään yhteistyössä lajiliittojen kanssa urheilijoiden kokemuksia suomalaisessa urheilussa: millaista kohtelua ja käyttäytymistä suomalaiset kilpaurheilijat kokevat. Tutkimuksen kohderyhmänä ovat 16 vuotta täyttäneet ja sitä vanhemmat kilpaurheilijat. Tutkimus valmistuu syksyllä 2022. Tutkimusprojektin vastaavana tutkijana toimii PsT Satu Kaski.

SUEKin tutkimushankkeessa tarkastellaan urheiluyhteisön toimintakulttuuriin kuuluvia hyviä ja vahvistavia malleja kuin myös urheilijoiden kokemaan epäasiallista kohtelua. Eri tavoin ilmenevä epäasiallinen käyttäytyminen ja kohtelu on viime vuosina puhuttanut paljon niin kansainvälisesti kuin kansallisestikin. Tutkimuksella haetaan vastauksia muun muassa epäasiallisen käyttäytymisen ja kohtelun esiintyvyyteen Suomessa, sen riskitekijöihin ja taustoihin. Lisäksi selvitetään, minkälaiset käsitykset pitävät yllä epäasiallista käyttäytymistä ja kohtelua sekä, minkälaisia keinoja urheilijat itse toivovat näiden ehkäisemiseksi. Tutkitun tiedon avulla urheiluyhteisö voi edelleen rohkeasti ja vastuullisesti kehittää toimintaansa.

Uusi tutkimusprojekti jatkaa SUEKin tiedon tuottamisen tehtävää urheilun eettisistä ilmiöistä.

Häirintä suomalaisessa kilpaurheilussa

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, ilmeneekö suomalaisessa kilpaurheilussa häirintää: millaista mahdollinen häirintä on ollut ja ketkä mahdolliseen häirintään ovat syyllistyneet. Tutkimus toteutettiin vuonna 2019-2020 yhteistyössä Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHUn sekä selvitykseen osallistuvien urheilun lajiliittojen kanssa.

Tutkimuksen tavoite oli lisätä tietoa seksuaalisesta ja sukupuoleen perustuvasta häirinnästä suomalaisessa kilpaurheilussa, erityisesti häirinnän tunnistamiseksi ja siihen puuttumiseksi sekä ilmiön taustoittamiseksi ja toimintatapojen selvittämiseksi.

Tutkimukseen osallistui lähes 50 urheilun lajiliittoa ja kohderyhmänä olivat niiden vähintään 16-vuotiaat ja sitä vanhemmat lisenssikilpaurheilijat. Raportti tutkimuksesta julkaistiin syksyllä 2020.
Kysely lähetettiin sähköisenä kyselytutkimuksena lajiliittojen välityksellä lähes 160 000 urheilijalle. Vastauksia saatiin 9 018. Näin laaja selvitys seksuaalisesta ja sukupuoleen perustuvasta häirinnästä urheilun kentällä on ensimmäinen laatuaan Suomessa ja otokseltaan ainutlaatuinen jopa kansainvälisesti tarkasteltuna.

Tutkimustulosten mukaan seksuaalista ja sukupuoleen perustuvaa häirintää esiintyy suomalaisessa urheilussa, mutta se ei ole sen yleisempää kuin muualla yhteiskunnassa.

Yhteistyötutkimushankkeet

SUEK on myös mukana LIITU-tutkimushankkeessa. Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa (LIITU) -tutkimus on yhteistyötutkimus, jota johtaa Jyväskylän yliopiston Terveyden edistämisen tutkimuskeskus.

News letter illustration

Tilaa uutiskirje

SUEKin tiedotuslistan kautta saat ajankohtaiset uutiset niin SUEKin tehtävistä kuin eettisesti kestävästä urheilukulttuurista suoraan sähköpostiisi. Halutessasi voit myös poistua listalta.

Sähköpostiosoite

Huom. Jos olet median tai lajiliiton edustaja, ethän liity SUEKin yleiselle postituslistalle vaan median tai lajiliittojen omalle tiedotuslistalle. Näin varmistat, että saat tiedon oman alasi kohdennetuista tapahtumista ja ajankohtaisista uutisista. Lähetä nimesi, sähköpostiosoitteesi, media tai lajiliitto sekä asemasi SUEKin viestintäpäällikölle.