Tutkimukset ja selvitykset

SUEKin tehtävä on edistää ja vahvistaa urheilun eettisyyttä, tässä keskeisenä keinona on tutkimus- ja selvitystoiminta.

Häirintätutkimus

Häirintä suomalaisessa kilpaurheilussa -tutkimuksessa selvitettiin, ilmeneekö kilpaurheilussa häirintää: millaista mahdollinen häirintä on ollut ja ketkä mahdolliseen häirintään ovat syyllistyneet. Tutkimus toteutettiin vuonna 2020. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, ilmeneekö suomalaisessa kilpaurheilussa häirintää: millaista mahdollinen häirintä on ollut ja ketkä mahdolliseen häirintään ovat syyllistyneet. Tutkimus tehdään yhteistyössä Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHUn sekä selvitykseen osallistuvien urheilun lajiliittojen […]

Lue lisää
SUEK logo

Selvitykset

SUEK on tehnyt lajiliittojen toimeksiannosta selvityksiä vuodesta 2018 lähtien. Tutkimuksien teemoina ovat olleet mahdollinen epäasiallinen käyttäytyminen sekä seksuaalisesta ja sukupuoleen perustuvasta häirintä.

Lue lisää
SUEK logo

Julkaisusarja

SUEKin julkaisusarjan selvityksissä ja katsauksissa paneudutaan kattavasti viimeisimpään tutkimustietoon urheilun eettisistä asioista.

Lue lisää