Läroanstalter

FCEI samarbetar med olika läroanstalter och når genom samarbetet idrottare inom olika grenar, blivande proffs inom idrottsområdet och hälsovårdspersonal. FCEI utbildar vid läroanstalter och erbjuder läroanstalter färdigt utbildningsmaterial och Rent spel är bäst-webbutbildningen. 

Föreläsningar om antidopingverksamhet och bekämpning av tävlingsmanipulation är en del av idrottarutbildningen vid många läroanstalter. FCEI:s utbildningar är avgiftsfria för läroanstalter och idrottsakademier. I första hand utbildar FCEI idrottare vid högstadier, gymnasier och yrkesläroanstalter med motions- och idrottsinriktning samt vid idrottsakademier. Dessutom utbildar FCEI framtida professionella inom idrottsområdet och hälsovårdspersonal som arbetar med idrottare. 

Fråga utbildningschefen om en utbildning för din läroanstalt.

Webbutbildningen Rent spel är bäst

”Rent spel är bäst” är en webbutbildning som idrottare, idrottares stödpersoner och övriga idrottsaktörer kan använda för att kontrollera sina kunskaper om antidopingfrågor och för att lära sig mer om dem. Utbildningens innehåll grundar sig på antidopingregelverket som har trätt i kraft den 1 januari 2021. 

Vid läroanstalter passar Rent spel är bäst-webbutbildningen också som en undervisningshelhet på en timme. Webbutbildningen är lämplig också som en självständig inlärningsuppgift för yrkesexamina i idrott, idrottsläroanstalter på andra stadiet eller idrotts- och motionshögstadier. Du får ett diplom för en genomgången utbildning med vilket du kan bevisa läraren att du har genomgått utbildningen. 

Högstadier och läroanstalter på andra stadiet

FCEI:s uppgifter och särskilt antidopingfrågor är en del av övningsböckerna ”Kasva urheilijaksi” (Väx till idrottare) och ”Kasva huippu-urheilijaksi” (Väx till elitidrottare). Medvetenheten om antidopingfrågor fördjupas medan idrottaren går framåt på sin väg. Dessutom utbildar FCEI vid läroanstalter på andra stadiet och idrottsakademier.

Antidopingfrågorna har beaktats i lägerverksamhet för högstadieelever såväl i undervisningsmaterialet som på de läger som instituten anordnar. Varje idrottsinstitut har en expert som FCEI har utbildat. Lägerverksamhet för högstadieelever är verksamhet som koordineras av Olympiska Kommittés idrottsakademi. Verksamhetens mål är att främja unga idrottares växt till målinriktade idrottare, utveckla kunskaper och kompetenser i olika delområden samt stödja unga för att kombinera idrott och skola. Lägerverksamhet för högstadieelever arrangeras vid idrottsinstituten i samarbete med grenar, skolor och idrottsakademier. 

Föreläsningar som en del av yrkesutbildningen

FCEI:s utbildare föreläser även för framtidens idrottspåverkare, professionella inom idrotten och hälsovårdsstuderande. Antidopingutbildningen hör i någon form till många utbildningar för dem som avlägger yrkesexamina inom idrottsområdet. Antidopingfrågorna lyfts fram bland annat i utbildningar som siktar mot examen vid idrottsinstitut samt i utbildningen vid den idrottsvetenskapliga fakulteten vid Jyväskylä universitet. Utöver antidopingfrågor behandlar föreläsningarna ofta tävlingsmanipulation och vid behov även läktarsäkerhet och övriga etiska frågor.