Veikkaus och GLMS

Utbudet av vadslagningar är idag mycket brett och vadslagning är möjlig inom nästan alla idrottsgrenar och tävlingar. Vid vadslagning rör sig stora summor pengar och därför lockar den till tävlingsmanipulation samt annan brottslighet, såsom penningtvätt. Spelbolagen utför ett brett internationellt samarbete för att upptäcka och bekämpa tävlingsmanipulation inom vadslagning.

I Finland övervakar Veikkaus tävlingsmanipulation inom idrotten till exempel med hjälp av sitt omfattande nätverk av assistenter. Nätverket sträcker sig över hela Finland och övervakar eventuella ärenden som hänför sig till tävlingsmanipulation på plats vid idrottsevenemang. Nätverkets experter hjälper Veikkaus att beräkna koefficienter för idrottsmatcher på plats. Om en assistent upptäcker ärenden som hänför sig till tävlingsmanipulation rapporterar hen om ärendet till Veikkaus och Veikkaus rapporterar till FCEI.

Internationellt samarbete är viktigt i kampen mot tävlingsmanipulation. Tävlingsmanipulation inom vadslagning förhindras till exempel med hjälp av GLMS-samarbetet (Global Lotteries Monitoring System). GLMS består av fler än 30 spelbolag som Veikkaus.

Målet med GLMS är att vara världens viktigaste aktör för att förhindra tävlingsmanipulation inom vadslagning. Med hjälp av GLMS-samarbetet övervakar Veikkaus dagligen den internationella vadslagningsmarknaden, särskilt stora förändringar i koefficienten. Dessa kan vara viktiga iakttagelser gällande tävlingsmanipulation och Veikkaus rapporterar om sina iakttagelser till FCEI. Veikkaus använder denna information som grund för sina egna val av målsättningar för att se till att inga tvivelaktiga matcher hamnar på mållistorna.