Forskningsprojektet Idrottares positiva och negativa erfarenheter inom finsk tävlingsidrott

Hösten 2021 startade FCEI ett forskningsprojekt vars syfte är att ta reda på olika såväl positiva som negativa erfarenheter bland tävlingsidrottare inom finsk idrott. Mer specifikt, mängden saklig och ansvarsfull, osaklig och oansvarig verksamhet som upplevs av tävlingsidrottare samt de faktorer som är förknippade med verksamheten.

En inbjudan till studien och en länk till frågeformuläret skickas våren 2022 via alla idrottsorganisationer som deltar i projektet, till de idrottare som enligt organisationerna representerar grenens tävlingsidrottare.

Genomförande av studien i samarbete med idrottsorganisationer

Undersökningen är en fortsättning på Trakasserier inom den finländska tävlingsidrotten-studien om sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön som utfördes 2019–2020 av FCEI. Studien ifråga lyfte fram önskemålet om att ställa frågor på ett bredare plan om de positiva och negativa erfarenheterna som upplevts inom idrotten.

Forskningsprojektet genomförs i samarbete med idrottsorganisationer och FCEI:s forskargrupp. FCEI ansvarar för genomförande, analys och rapportering av undersökningen. Tävlingsidrottare som är 16 år och äldre och definierats av idrottsorganisationerna ombeds att delta i studien. Inbjudan till studien och en länk till enkäten skickas via idrottsorganisationerna till de idrottare som uppfyller definitionen av en tävlingsidrottare i sitt eget specialidrottsförbund. Inbjudan och enkäten skickas av en idrottsorganisation med kontaktuppgifter som sparats i licensregistret. Nästan 50 idrottsorganisationer deltar i forskningsprojektet.

Enkätsvaren hamnar i FCEI:s datasäkra serverutrymme. Det är frivilligt att delta i studien. Resultaten analyseras och redovisas på gruppnivå så att ingen som deltar i forskningen kan identifieras. På basis av resultaten av studien sammanställs en nationell rapport som publiceras hösten 2022 av FCEI.

Syftet med studien är att öka kunskapen om vilka positiva och negativa erfarenheter idrottare har och vilka faktorer som är förknippade med dem. Med informationen som fås av studien kan dessa faktorer och förhållanden påverkas i framtiden.

Kontaktinformation

För mer information om forskningen kan du ta kontakt med ansvarig forskare Satu Kaski satu.kaski@clearmind.fi; tfn 050 590 4235 och forskningsassistent Alisa Heikkinen alisa.heikkinen@suek.fi tfn 040 673 6160 och angående forskningsprojektet i allmänhet med Nina Laakso, forskningschef på FCEI, nina.laakso@suek.fi; tfn 0400 808 940.