SUEKin päätös 1.4.2022

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK on määrännyt fitnessurheilija Mika Vähämäelle kolmen vuoden urheilun toimintakiellon dopingrikkomuksesta. Urheilijan 5.10.2021 ja 29.10.2021 kilpailun ulkopuolella antamat dopingnäytteet sisälsivät testosteronia, joka on luokiteltu anaboliseksi aineeksi.

SUEKin 1.4.2022 antaman päätöksen perusteena on, että Vähämäki on rikkonut Suomen antidopingsäännöstön kohtia 2.1. ja 2.2. Hänen antamansa näyte sisälsi testosteronia, joka kuuluu Maailman antidopingtoimisto WADAn Kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelon 2021 luokkaan S.1., anaboliset aineet. Antidopingsäännöstön artiklan 10.2 mukaisesti rikkomuksesta tulee määrätä neljän vuoden urheilun toimintakielto.

Suomen antidopingsäännöstön mukaan urheilija saa neljän tai useamman vuoden urheilun toimintakiellon uhatessa vuoden lyhennyksen, mikäli myöntää rikkomuksensa. Vähämäki myönsi dopingrikkomuksen ja hyväksyi siinä esitetyt seuraamukset. Tämän vuoksi Vähämäki määrättiin kolmen vuoden urheilun toimintakieltoon.

Vähämäki on saanut tiedoksi positiivisen testituloksen 25.2.2022 ja hän on ollut väliaikaisessa urheilun toimintakiellossa siitä päivästä alkaen. SUEKin määräämästä kolmen vuoden toimintakiellosta vähennetään hänen väliaikaisen toimintakieltonsa aika. Vähämäen toimintakielto päättyy 24.2.2025.

Lisätietoja:
Susanna Sokka
viestintäpäällikkö – SUEK
puh: 040 740 7477