SUEKin päätöksiä 11.3.2021

Uuden, 1.1.2021 voimaan tulleen Suomen antidopingsäännöstön mukaisesti seuraavat ratkaisut ovat SUEKin päätöksiä. Mikäli urheilija hyväksyy SUEKin syytekirjeessä esittämät seuraamukset tai ei kiistä niitä määräajassa, niin rikkomuksia ei käsitellä enää Antidopingasioiden kurinpitolautakunnassa.

Judo

Judoka Miko Silde on saanut kolmen vuoden urheilun toimintakiellon. Hänen SM-kilpailuissa Orimattilassa 3.10.2020 antamansa dopingnäyte sisälsi anabolis-androgeenista steroidia. Urheilija sai tiedon positiivisesta testituloksesta 5.11.2020 ja hän on ollut väliaikaisessa urheilun toimintakiellossa siitä alkaen.

SUEKin 11.3.2021 antaman päätöksen perusteena on, että Silde on rikkonut Suomen antidopingsäännöstön 2015 kohtia 2.1 ja 2.2. Hänen antamansa näyte sisälsi anabolis-androgeenista steroidia (19-norandrosterone), joka kuuluu Maailman antidopingtoimisto WADAn Kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelon 2020 luokkaan S.1, anaboliset aineet (ei erikseen määritelty aine).

Sildelle määrättiin Suomen antidopingsäännöstö 2021 artiklan 10.2.4 mukaisesti kolmen vuoden urheilun toimintakielto, josta vähennetään hänen väliaikaisen toimintakieltonsa aika alkaen 5.11.2020. Näin ollen Silden urheilun toimintakiellon viimeinen päivä on 4.11.2023.

Lisäksi vuoden 2015 säännöstön kohdan 9 perusteella Silden kyseisessä kilpailussa saadut tulokset on hylättävä kaikkine seurauksineen ja kohdan 10.8 mukaan on hylättävä kilpailutulokset, jotka on saavutettu testausajankohdan 3.10.2020 jälkeen.

Urheilija myönsi dopingrikkomuksen ja hyväksyi esitetyn seuraamuksen. Tämän vuoksi hän sai Suomen antidopingsäännöstön 2021 artiklan 10.8.1 mukaisesti neljän vuoden urheilun toimintakieltoon yhden vuoden lyhennyksen.

Fitness

Fitnessurheilija Ali Al-Sudani on saanut neljän vuoden urheilun toimintakiellon. Hänen Nordic Fitness Expossa Turussa 11.10.2020 antamansa näyte sisälsi klenbuterolia. Urheilija sai tiedon positiivisesta testituloksesta 17.11.2020 ja hän on ollut väliaikaisessa urheilun toimintakiellossa siitä alkaen.

SUEKin 11.3.2021 antaman päätöksen perusteena on, että Al-Sudani on rikkonut Suomen antidopingsäännöstön 2015 kohtia 2.1 ja 2.2. Hänen antamansa näyte sisälsi urheilussa kiellettyä klenbuterolia, joka kuuluu Maailman antidopingtoimisto WADAn Kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelon 2020 luokkaan S.1, anaboliset aineet (ei erikseen määritelty aine).

Al-Sudanille määrättiin Suomen antidopingsäännöstön 2021 artiklan 10.2.4 mukaisesti neljän vuoden urheilun toimintakielto, josta vähennetään hänen väliaikaisen toimintakieltonsa aika alkaen 17.11.2020. Näin ollen Al-Sudanin urheilun toimintakiellon viimeinen päivä on 16.11.2024.

Lisäksi vuoden 2015 säännöstön kohdan 9 perusteella Al-Sudanin kyseisessä kilpailussa saadut tulokset on hylättävä kaikkine seurauksineen ja kohdan 10.8 mukaan on hylättävä kilpailutulokset, jotka on saavutettu testausajankohdan 11.10.2020 jälkeen.

Urheilija ei kiistänyt väitettä dopingrikkomuksesta eikä esitettyjä seuraamuksia. Tämän vuoksi hänen tulkittiin myöntäneen dopingrikkomus sekä hyväksyneen esitetyt seuraamukset Suomen antidopingsäännöstön 2021 artiklan 8.3.2 mukaisesti.

Koripallo

Koripalloilija Jacoby Armstrong on saanut 16 kuukauden urheilun toimintakiellon. Hänen Korisliigan ottelussa Kouvolassa 4.11.2020 antamansa näyte sisälsi amfetamiinia. Urheilija sai tiedon positiivisesta testituloksesta 27.11.2020 ja hän on ollut väliaikaisessa urheilun toimintakiellossa siitä alkaen.

SUEKin 11.3.2021 antaman päätöksen perusteena on, että Armstrong on rikkonut Suomen antidopingsäännöstön 2015 kohtia 2.1 ja 2.2. Hänen antamansa näyte sisälsi urheilussa kiellettyä ainetta amfetamiinia, joka kuuluu Maailman antidopingtoimisto WADAn Kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelon 2020 luokkaan S.6.a, Piristeet (ei erikseen määritelty aine).

SUEKin näkemyksen mukaan Armstrong ei syyllistynyt tahalliseen dopingrikkomukseen. Urheilija on uskottavasti selvittänyt, mistä kielletty aine on hänen elimistöönsä tullut. Hän ei ole hyötynyt kielletyn lääkeaineen käytöstä, jonka puolesta puhuu se, että hän sai erivapauden siihen myöhemmin. Armstrong on myös ilmoittanut dopingtestitilanteessa käyttämänsä lääkityksen.

Armstrongille määrätään Suomen antidopingsäännöstön 2021 artiklan 10.2. mukaisesti 16 kuukauden urheilun toimintakielto, josta vähennetään hänen väliaikaisen toimintakieltonsa aika alkaen 4.11.2020. Näin ollen Armstrongin urheilun toimintakiellon viimeinen päivä on 26.3.2022.

Urheilija myönsi dopingrikkomuksen ja hyväksyi esitetyn seuraamuksen.

Lisätietoja:
Susanna Sokka
SUEK – viestintäpäällikkö
puh: 040 740 7477

Edit: Tiedotetta korjattu 15.4.2021 klo 15.17 Jacoby Armstrongin etunimen osalta