Antidopingasioiden kurinpitolautakunta

Antidopingasioiden kurinpitolautakunta on riippumaton elin, joka käsittelee ja päättää, onko antidopingsäännöstön soveltamispiiriin kuuluvan urheilijan tai muun henkilön menettelyä tai toimintaa pidettävä säännöstössä tarkoitettuna dopingrikkomuksena.

Jos Antidopingasioiden kurinpitolautakunta pitää edellä tarkoitettua menettelyä tai toimintaa dopingrikkomuksena, se antaa lausunnon seuraamuksesta, joka sen tästä rikkomuksesta on määrättävä. kurinpitolautakunta myös ratkaisee antidopingsäännöstössä tarkoitetuista erivapaus- ja muista vastaavista hallinnointipäätöksistä tehdyt valitukset sekä ratkaisee muut antidopingsäännöstön tulkinnasta ja soveltamisesta säännöstöön sidottujen välillä syntyneet erimielisyydet.

Antidopingasioiden kurinpitolautakunnan nimittää SUEKin vuosikokous. Kurinpitolautakunnassa on yhdeksän huippu-urheiluun perehtynyttä jäsentä ja kaksi varajäsentä. Puheenjohtajan, kahden muun jäsenen ja yhden varajäsenen on oltava tuomarin virkaan vaadittavan tutkinnon suorittaneita. Kolmen jäsenen ja yhden varajäsenen on oltava laillistettuja lääkäreitä sekä kolmen jäsenen on oltava huippu-urheiluun hyvin perehtyneitä asiantuntijoita. 

Antidopingasioiden kurinpitolautakunnan kokoonpano 2021–2022

Juristijäsenet

 • Esa Schön puheenjohtaja
 • Silja Kanerva, I varapuheenjohtaja
 • Pauliina Vilponen, II varapuheenjohtaja
 • Kimmo Suominen, varajäsen

Lääkärijäsenet

 • Heikki Laapio
 • Heikki Tikkanen
 • Esa Liimatainen
 • Petri Kallio, varajäsen

Asiantuntijajäsenet

 • Jan-Erik Krusberg
 • Jani Kallunki
 • Tuuli Merikoski

Sihteerit

 • Jussi Leskinen
 • Janne Röytiö