Kilpailumanipulaatiokoulutus

Kilpailumanipulaation torjunta on tärkeä osa SUEKin toimintaa. Kilpailumanipulaatio tarkoittaa vilpillistä vaikuttamista kilpailun tai ottelun kulkuun tai sen lopputulokseen. Lieveilmiönä kilpailumanipulaatio uhkaa urheilun ydintä. Suomessa kilpailumanipulaation torjunta on yhteistoimintaa urheiluyhteisön, vedonlyöntiyhtiön sekä poliisi- ja oikeusviranomaisten kesken.

Kilpailumanipulaation torjuntatoimet voidaan jakaa kolmeen pääryhmään, joita ovat säännöt ja lainsäädäntö, tietoisuuden kasvattaminen ja valmiuksien parantaminen sekä valvonta, tiedustelu ja tutkinta. 

Kilpailumanipulaatiokoulutuksen tavoitteena on kasvattaa tietoisuutta kilpailumanipulaatiosta ja sitä kautta antaa valmiuksia ilmiön tunnistamiseen ja siihen puuttumiseen. Kun ilmiö tunnistetaan, sitä voidaan myös torjua tehokkaammin. Tavoitteena on, että kaikilla urheilutoimijoilla on tarvittava ja ajantasainen tieto kilpailumanipulaatiosta. 

Koulutustoimintaa on tärkeä kohdistaa etenkin niihin lajeihin, joissa kilpailumanipulaatiota esiintyy sekä nuoriin urheilijoihin, jotka tutkimusten mukaan saattavat olla haavoittuvaisemmassa asemassa kuin muut. Lisäksi kilpailumanipulaatiolle houkuttelevia kohteita ovat myös erotuomarit, joilla on runsaasti vaikutusvaltaa ottelutapahtumien kulkuun. On tärkeä muistaa, että kilpailumanipulaatio ei koske vain huippu-urheilua. Suurin osa Euroopassa ja Pohjoismaissa ilmi tulleista manipulaatiotapauksista on kohdistunut alemmille sarjatasoille ja pienempiin kilpailuihin. 

Tilauskoulutukset

SUEK järjestää koulutuksia kilpailumanipulaatiosta keskeisille kohderyhmilleen, kuten huippu-urheilijoille, huipulle tähtääville nuorille urheilijoille, valmentajille, lajiliitoille sekä erotuomareille ja pelaajayhdistyksille.

Kilpailumanipulaatiokoulutukset ovat maksuttomia:

  • lajiliitoille
  • oppilaitoksille (urheilupainotteiset yläkoulut ja toinen aste, urheiluakatemiat, liikunta-alan ammattitutkinnot)
  • Olympia- ja Paralympiakomitealle
  • erotuomareille
  • pelaajayhdistyksille
  • keskeisille viranomaistahoille ja yhteistyökumppaneille.

Muut koulutuspyynnöt arvioidaan tapauskohtaisesti. Jos urheiluseura haluaa tilata koulutuksen, pääsääntöisesti koulutuksesta laskutetaan 300 euroa. Urheiluseurojen, joissa on kansainvälisen tason urheilijoita, laskutus arvioidaan tapauskohtaisesti. Muilta toimijoilta SUEK laskuttaa koulutuksista jälkikäteen 500 euroa. 

Koulutustilaisuuksissa otetaan huomioon osallistujien ikä, aiemmat tiedot aiheesta ja rooli urheilussa sekä tilaajan toiveet koulutuksen sisällöstä. Koulutukseen suositellaan varattavaksi 1–1,5 tuntia.

Reilusti paras -verkkokoulutus

Reilusti paras on verkkokoulutus, joka auttaa niin kuin muita urheilijoita ja urheilutoimijoita tunnistamaan kilpailumanipulaation ilmiönä sekä antaa työkaluja sen kohtaamiseen.

Verkkokoulutuksessa on videoita sekä harjoitus- ja pohdintatehtäviä. Koulutuksen suorittamiseen kuluu noin 35 minuuttia. Koulutusta ei tarvitse suorittaa kerralla, koska suoritukset tallentuvat järjestelmään. Kurssin suorittamiseksi tulee loppukoe tehdä hyväksytysti. Hyväksytyn suorituksen päätteeksi saa diplomin, jonka avulla voi osoittaa suorittaneensa koulutuksen.

Koulutuspyynnön voi jättää ottamalla yhteyttä koulutuspäällikköön. Koulutuksen tilaaminen tulee tehdä vähintään kolme viikkoa ennen tilaisuutta.

Selvitys urheilukilpailujen manipulaation torjunnasta

SUEKin julkaisusarjan osa Sopimaton lopputulos? on selvitys urheilukilpailujen manipulaation torjunnasta. Selvitys toimii tietolähteenä, josta kaikki urheilun parissa toimivat saavat käytännön toimintamalleja ilmiön torjuntaan. Selvityksessä kuvataan perusteellisesti kilpailumanipulaation olemusta, riskitekijöitä, vaikutuksia sekä sen ilmenemisen eri muotoja. Selvityksessä käsitellään myös laaja-alaisesti kilpailumanipulaation taustalla vaikuttavia asioita kuten korruptiota, järjestäytynyttä rikollisuutta sekä kansainvälisten vedonlyöntimarkkinoiden kasvua. Tämän viimeisemmän kansainväliseen ja kotimaiseen tutkimuskirjallisuuteen sekä asiantuntijanäkemyksiin pohjautuvan selvityksen lopussa on käytännön toimintaohjeita niin liitto- ja järjestötoimijoille kuin urheilijoille kilpailumanipulaation torjuntaan.

News letter illustration

Tilaa uutiskirje

SUEKin tiedotuslistan kautta saat ajankohtaiset uutiset niin SUEKin tehtävistä kuin eettisesti kestävästä urheilukulttuurista suoraan sähköpostiisi. Halutessasi voit myös poistua listalta.

Sähköpostiosoite

Huom. Jos olet median tai lajiliiton edustaja, ethän liity SUEKin yleiselle postituslistalle vaan median tai lajiliittojen omalle tiedotuslistalle. Näin varmistat, että saat tiedon oman alasi kohdennetuista tapahtumista ja ajankohtaisista uutisista. Lähetä nimesi, sähköpostiosoitteesi, media tai lajiliitto sekä asemasi SUEKin viestintäpäällikölle.