Antidopingkoulutus

Koulutuksen tavoitteena on varmistaa, että kaikilla urheilutoimijoilla on tarvittava ja ajantasainen tieto antidopingasioista. Urheilutoimijat ovat sitoutuneita reiluun peliin ja edistävät aktiivisesti puhdasta urheilua. Urheilijat tekevät tietoisia päätöksiä puhtaan ja reilun urheilun puolesta ja dopingrikkomuksia ei tehdä vahingossa. Tavoitteena on, että urheilija tutustuu antidopingtoimintaan ensisijaisesti koulutuksen kautta.

SUEKin antidopingtoimintaa säätelevät UNESCOn antidopingsopimus sekä Euroopan neuvoston yleissopimus. Koulutustoimintaa ohjaavat antidopingasioiden osalta Maailman ja Suomen antidopingsäännöstöt sekä vuoden 2021 alusta voimaan tullut uusi kaikkia maita sitova Kansainvälinen koulutusstandardi. Edellä mainitut säännöstöt ja standardi velvoittavat urheilijoita, urheilijoiden tukihenkilöitä, lajiliittoja sekä olympia- ja paralympiakomiteoita sitoutumaan antidopingtoimintaan ja tukemaan sitä omilla toimillaan, kuten tehokkaalla koulutuksella ja viestinnällä. Urheilijoilla ja urheilijoiden tukihenkilöillä on oikeus saada ajankohtaista tietoa antidopingasioista, jotta he tietävät ja ymmärtävät, mihin he ovat sitoutuneita. 

Jokaisella urheilutoimijalla on oikeutensa ja vastuunsa puhtaan urheilun viestinviejinä. SUEK tekee aktiivisesti yhteistyötä eri urheilutoimijoiden kanssa antidopingosaamisen lisäämiseksi. Yhteistyötä tehdään erityisesti lajiliittojen, urheiluopistojen, oppilaitosten sekä Olympia- ja Paralympiakomitean kanssa. Lajiliittojen ja urheiluopistojen antidopingtoimintaa ohjaavat näiden tekemät antidopingohjelmat.

Tilauskoulutukset

SUEK järjestää koulutuksia ja luentoja antidopingasioista keskeisille kohderyhmilleen, kuten huippu-urheilijoille, huipulle tähtääville nuorille urheilijoille, valmentajille, lajiliitoille ja eri oppilaitoksille.

Antidopingkoulutukset ovat maksuttomia:

  • lajiliitoille
  • oppilaitoksille (urheilupainotteiset yläkoulut ja toinen aste, urheiluakatemiat, liikunta-alan ammattitutkinnot)
  • Olympia- ja Paralympiakomitealle
  • urheilulääkäriyhdistykselle
  • puolustusvoimien urheilukouluille

Muut koulutuspyynnöt arvioidaan tapauskohtaisesti. Urheiluseuroille tarjotaan ensisijaisesti verkkokoulutusta. Jos urheiluseura haluaa tilata koulutuksen, pääsääntöisesti koulutuksesta laskutetaan 300 euroa. Urheiluseurojen, joissa on kansainvälisen tason urheilijoita, laskutus arvioidaan tapauskohtaisesti. Muilta toimijoilta SUEK laskuttaa koulutuksista jälkikäteen 500 euroa. 

Pääteemoja antidopingkoulutuksissa ovat:

  • antidopingsäännöstöihin sitouttaminen, sopimukset ja seuraamukset dopingrikkomuksista
  • kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa sekä erivapaus urheilijan lääkityksessä
  • urheilutoimijoiden oikeudet ja vastuut antidopingtoiminnassa
  • reilu peli
  • dopingvalvonta ja -testaus.

Antidopingkoulutuksen yhteydessä voidaan käydä läpi myös kilpailumanipulaatiota. 

Koulutustilaisuuksissa otetaan huomioon osallistujien ikä, aiemmat tiedot aiheesta, rooli urheilussa sekä tilaajan toiveet koulutuksen sisällöstä. Koulutukseen suositellaan varattavaksi aikaa 1,5 tuntia.

Koulutuspyynnön voi jättää ottamalla yhteyttä koulutuskoordinaattoriin. Koulutuksen tilaaminen tulee tehdä vähintään kolme viikkoa ennen tilaisuutta.

Puhtaasti paras -verkkokoulutus

Puhtaasti paras on verkkokoulutus, jonka avulla niin urheilijat, urheilijan tukihenkilöt kuin kaikki muutkin urheilutoimijat voivat oppia ja varmistaa tietonsa antidopingasioista. Koulutuksen sisältö perustuu antidopingsäännöstöihin, jotka ovat tulleet voimaan 1.1.2021.

Lajiliitot, urheiluseurat ja oppilaitokset pystyvät käyttämään verkkokoulutusta itsenäisesti omissa urheilija- ja valmentajakoulutuksissaan. Verkkokoulutuksen avulla pystytään esimerkiksi varmistamaan kisoihin lähtevän joukkueen tai oman seuran urheilijoiden tietämys antidopingasioista tai sitä voidaan käyttää osana valmentajakoulutusta. Lajiliitto voi pyytää SUEKilta listan kaikista oman lajinsa koulutuksen suorittaneista henkilöistä. Koulutuksen suorittamisesta saa myös diplomin, jolla voi osoittaa suorittaneensa koulutuksen.

Verkkokoulutus kokonaisuudessaan suositellaan tehtäväksi vähintään kahden vuoden välein. Uusi antidopingsäännöstö tuli voimaan vuoden 2021 alusta ja sen myötä vanhat suoritukset nollaantuivat ja kaikkien tulee tehdä uusi päivitetty koulutus kokonaisuudessaan.

Verkkokoulutus tukee ja täydentää jo olemassa olevia koulutusmalleja eikä ole tarkoitettu korvaamaan perinteisiä koulutustapoja keskeisten kohderyhmien osalta.

SUEKin koulutusmateriaalit

SUEK tarjoaa koulutusmateriaaleja opetuskäyttöön. Materiaalit on tarkoitettu erityisesti lajiliitoille, urheiluseuroille ja oppilaitoksille hyödynnettäväksi omiin koulutuksiin. Koulutusmateriaalit soveltuvat myös itsenäiseen opiskeluun. Osasta materiaaleista on myös kieliversiot (ruotsi ja englanti) saatavilla. Koulutusmateriaaleja päivitetään säännöllisesti. Koulutusmateriaaleja esitettäessä tulee varmistaa, että käytössä on aina viimeisin versio materiaalista. Materiaalien muokkaus ei ole sallittua. Koulutusmateriaalit on saatavilla materiaalipankista.

News letter illustration

Tilaa uutiskirje

SUEKin tiedotuslistan kautta saat ajankohtaiset uutiset niin SUEKin tehtävistä kuin eettisesti kestävästä urheilukulttuurista suoraan sähköpostiisi. Halutessasi voit myös poistua listalta.

Sähköpostiosoite

Huom. Jos olet median tai lajiliiton edustaja, ethän liity SUEKin yleiselle postituslistalle vaan median tai lajiliittojen omalle tiedotuslistalle. Näin varmistat, että saat tiedon oman alasi kohdennetuista tapahtumista ja ajankohtaisista uutisista. Lähetä nimesi, sähköpostiosoitteesi, media tai lajiliitto sekä asemasi SUEKin viestintäpäällikölle.