Puhtaasti paras -verkkokoulutus

Puhtaasti paras on verkkokoulutus, jonka avulla niin urheilijat, urheilijan tukihenkilöt kuin kaikki muutkin urheilutoimijat voivat oppia ja varmistaa tietonsa antidopingasioista. Koulutuksen sisältö perustuu antidopingsäännöstöihin, jotka ovat tulleet voimaan 1.1.2015. 

Puhtaasti paras -verkkokoulutukseen kuuluu seitsemän osiota, joissa on tietoa antidopingasioista. Kunkin osion suorittamiseen kuluu noin 3–4 minuuttia. Osioissa on videoita, harjoituksia ja tietosisältöä. Kaikkia osioita ei tarvitse suorittaa kerralla, koska suoritukset tallentuvat ohjelmaan. Kun kaikki osiot on suoritettu, koulutuksesta saa diplomin. Jokaisen osion jälkeen saa halutessaan ilmoittamaansa sähköpostiin yhteenvedon osion tärkeimmistä asioista. Verkkokoulutuksen voi tehdä myös mobiililaitteilla.

Verkkokoulutus sisältää seuraavat osiot:

  • dopingvalvonta
  • kielletyt aineet ja menetelmät
  • dopingrikkomukset
  • terveysvaikutukset
  • ravintolisät
  • erivapaudet
  • olinpaikkatiedot.

Verkkokoulutus kokonaisuudessaan suositellaan tehtäväksi vähintään kahden vuoden välein. Kertausosion avulla voi kerrata antidopingasioita tällä välin. Uuden säännöstön tullessa voimaan vuoden 2021 alusta tulee kaikkien tehdä uusi päivitetty koulutus kokonaisuudessaan.

Urheilijat voivat esimerkiksi ottaa kuvan suoritetusta diplomista ja jakaa kuvan sosiaalisessa mediassa aihetunnisteella #puhtaastiparas.

Kertausosio

Puhtaasti paras -verkkokoulutus sisältää myös kertausosion, joka aukeaa koulutuksen läpikäyneille vuoden kuluttua koulutuksen suorittamisesta. Kertausosion avulla voi kerrata osaamista antidopingasioissa. Kertausosiossa käydään läpi koulutuksen eri osa-alueita tietovisan tapaan. Kysymyksiä on kaikkiaan 21, joista oikein on vastattava 19:ään suorittaakseen osion. Mikäli osiota ei läpäise ensimmäisellä kerralla, saa suosituksen, mitä osioita kannattaa kerrata ennen kuin kertausosio tehdään uudelleen. Kertausosion suorittamisesta tulee merkintä diplomiin. 

Lajiliitot ja oppilaitokset

Lajiliitot ja oppilaitokset pystyvät käyttämään verkkokoulutusta itsenäisesti omissa urheilija- ja valmentajakoulutuksissaan. Verkkokoulutuksen avulla pystytään esimerkiksi varmistamaan kisoihin lähtevän joukkueen tietämys antidopingasioista tai sitä voidaan käyttää osana valmentajakoulutusta. Lajiliitto voi pyytää SUEKilta listan kaikista oman lajinsa koulutuksen suorittaneista henkilöistä. Verkkokoulutuksen avulla pystytään vahvistamaan myös urheiluseurojen osaamista antidopingasioissa. 

Oppilaitoksissa verkkokoulutus sopii hyvin myös oppitunnin mittaiseksi kokonaisuudeksi. Esimerkiksi liikunta-alan ammatillisissa tutkinnoissa, toiseen asteen urheiluoppilaitoksissa tai urheilu- ja liikuntayläkouluissa verkkokoulutus soveltuu hyvin myös itsenäiseksi oppimistehtäväksi. 

Verkkokoulutus tukee ja täydentää jo olemassa olevia koulutusmalleja eikä ole tarkoitettu korvaamaan perinteisiä koulutustapoja keskeisten kohderyhmien osalta.