EU:n rahoittama kilpailumanipulaation torjuntahanke

SUEK on mukana Euroopan Unionin rahoittamassa kaksivuotisessa (2019–2020) kilpailumanipulaation torjuntahankkeessa Integrisport Erasmus+. Hankkeen keskeisimpänä tavoitteena on parantaa valmiuksia tutkia, syyttää ja käsitellä kilpailumanipulaatioon liittyviä rikosepäilyjä. Rikosepäilyt voivat liittyä esimerkiksi korruptioon, petoksiin, internetpetoksiin tai rahanpesurikoksiin. 

Hankkeen tärkein osuus on osallistuvissa valtioissa järjestettävät kolmipäiväiset koulutustilaisuudet, mutta valmiuksien parantamiseksi hanke luo myös kilpailumanipulaation vastaisen käsikirjan, strategiaraportin kilpailumanipulaation tilanteesta osallistuvissa maissa, internetsivuston sekä kanavia kilpailumanipulaatioon liittyvän tiedon jakamiselle. 

Hankkeen koordinaattorina toimii Stichting CSCF -Counter Sport Corruption Foundation for Sport Integrity ja sitä tukee Euroopan neuvosto. Suomen lisäksi hankkeessa ovat mukana Alankomaat, Kypros, Liettua, Portugali, Slovakia ja Unkari. Yhteistyöjärjestöinä toimii EU Athletes, GLMS ja Aix-Marseillen yliopisto.

Kilpailumanipulaation vastainen koulutus hankkeessa

Koulutus seuraa Euroopan neuvoston kilpailumanipulaation vastaista yleissopimusta ja siihen liittyvää ohjeistusta. Kussakin valtiossa koulutuksesta vastaavat kansalliset ja kansainväliset asiantuntijat. Teemat keskittyvät epäilyjen tunnistamiseen, analysointiin, tutkintaan sekä syyttämiseen tuomioistuimissa. Tunnistamisen kannalta on tärkeätä ymmärtää vedonlyöntiin liittyvät käytänteet sekä erityisesti laittoman vedonlyönnin yhteys kilpailumanipulaatioon. 

Kilpailumanipulaation torjunta on useita toimijoita koskettava kokonaisuus. Yleissopimuksen mukaisesti jokaisessa sopimuksen allekirjoittaneessa valtiossa tulisi olla kansallinen yhteyspiste tai yhteistoimintaryhmä (National Platform), joka kokoaa urheiluliikkeen, viranomaiset, urheilijat sekä vedonlyöntitoimintaa harjoittavat tahot koordinoimaan kilpailumanipulaation torjuntaa. Koulutustapahtumien muita kantavia teemoja ovat tietoisuuden lisääminen niin yhteistoiminnasta, yleissopimuksen muusta sisällöstä kuin esimerkiksi virtuaalisten valuuttojen hyväksi käyttämisestä kilpailumanipulaatioon liittyvässä rikollisuudessa. Tavoitteena on auttaa ymmärtämään paremmin eri toimijoiden näkökulmia ja edesauttaa toimimaan yhteisen päämäärän saavuttamiseksi. 

Kansainvälinen koulutus Suomessa

Suomen osalta koulutus järjestettiin Helsingissä 2020. Koulutusta edelsi medialle suunnattu hankkeen esittelytilaisuus sekä tiedottaminen kilpailumanipulaation nykytilanteesta Suomessa. Varsinaiseen koulutukseen osallistui yli 40 poliisi- ja syyttäjäviranomaista sekä tärkeimpien sidosryhmien edustajaa. Keskustelu käsitellyistä aiheista ja teemoista oli aktiivista ja koulutustilaisuus sai erittäin myönteisen palautteen niin kouluttajilta kuin osallistujilta.

Kilpailumanipulaation historia, vedonlyönnin lainalaisuudet, urheilijoiden kokemukset, virtuaaliset valuutat, rahanpesu sekä aiemmin tutkittuihin ja syytettyihin tapauksiin liittyvien kokemusten jakaminen muodostivat kokonaisuuden, jonka valmistelu aloitettiin jo edellisen vuoden aikana.  Hankkeen ensimmäisen vuoden ohjelmaan 2019 kuului niin sanotut fact finding -matkat osallistuviin maihin, joissa hankkeen vastuuhenkilöt kiersivät tapaamassa tärkeimpiä sidosryhmiä kartoittaen kansallista tilannekuvaa. Tilannekuvan perusteella suunniteltiin soveltaen eri maihin sopivimmat koulutusaiheet.

Urheilijat vastustavat kilpailumanipulaatiota

Hankkeessa mukana olevien maiden urheilijat ovat julkaisseet yhteisen videon, jossa he vastustavat kilpailumanipulaatiota. Videolla suomalaisurheilijoita edustavat jääkiekkomaajoukkueen kapteeni Jenni Hiirikoski ja ratakelaaja Leo-Pekka Tähti. Hiirikoski toteaa, että kilpailumanipulaatio pilaa urheilun ja tuhoaa urheilijoiden uran. Tähti puolestaan ilmaisee tukensa viranomaisten taistelussa kilpailumanipulaatiota vastaan. Vastavuoroisesti hän odottaa urheilijoiden saavan tukea viranomaisilta, kun he tarvitsevat sitä.