EU:n rahoittama kilpailumanipulaation torjuntahanke

SUEK jatkaa Euroopan Unionin rahoittamassa kaksivuotisessa (2021–2022) kilpailumanipulaation torjuntahankkeessa Integrisport Next Erasmus+, joka on jatkoa päättyneelle Integrisport Erasmus+ -hankkeelle (2019–2020). Hankkeiden keskeisimpänä tavoitteena on parantaa viranomaisten valmiuksia tutkia, syyttää ja käsitellä kilpailumanipulaatioon liittyviä rikosepäilyjä. Rikosepäilyt voivat liittyä esimerkiksi korruptioon, petoksiin, internetpetoksiin tai rahanpesurikoksiin. 

Hankkeen tärkein osuus on osallistuvissa valtioissa järjestettävät kolmipäiväiset koulutustilaisuudet, mutta valmiuksien parantamiseksi hanke luo myös kilpailumanipulaation vastaisen käsikirjan, strategiaraportin kilpailumanipulaation tilanteesta osallistuvissa maissa, internetsivuston sekä kanavia kilpailumanipulaatioon liittyvän tiedon jakamiselle.

Hankkeen koordinaattorina toimii Stichting CSCF -Counter Sport Corruption Foundation for Sport Integrity ja sitä tukee Euroopan neuvosto. Suomen lisäksi hankkeessa ovat mukana Ruotsi, Viro, Kypros, Georgia ja Malta. Yhteistyöjärjestöinä toimivat the Global Lottery Monitoring System (GLMS), KU Leuven yliopisto ja FIFPRO.

Kilpailumanipulaation vastainen koulutus hankkeessa

Koulutus seuraa Euroopan neuvoston kilpailumanipulaation vastaista yleissopimusta ja siihen liittyvää ohjeistusta. Kussakin valtiossa koulutuksesta vastaavat kansalliset ja kansainväliset asiantuntijat. Teemat keskittyvät epäilyjen tunnistamiseen, analysointiin, tutkintaan sekä syyttämiseen tuomioistuimissa. Tunnistamisen kannalta on tärkeätä ymmärtää vedonlyöntiin liittyvät käytänteet sekä erityisesti laittoman vedonlyönnin yhteys kilpailumanipulaatioon. 

Kilpailumanipulaation torjunta on useita toimijoita koskettava kokonaisuus. Yleissopimuksen mukaisesti jokaisessa sopimuksen allekirjoittaneessa valtiossa tulisi olla kansallinen yhteyspiste tai yhteistoimintaryhmä (National Platform), joka kokoaa urheiluliikkeen, viranomaiset, urheilijat sekä vedonlyöntitoimintaa harjoittavat tahot koordinoimaan kilpailumanipulaation torjuntaa. Koulutustapahtumien muita kantavia teemoja ovat tietoisuuden lisääminen niin yhteistoiminnasta, yleissopimuksen muusta sisällöstä kuin esimerkiksi virtuaalisten valuuttojen hyväksi käyttämisestä kilpailumanipulaatioon liittyvässä rikollisuudessa. Tavoitteena on auttaa ymmärtämään paremmin eri toimijoiden näkökulmia ja edesauttaa toimimaan yhteisen päämäärän saavuttamiseksi.

Kansainvälinen koulutus Suomessa

Suomen osalta koulutus järjestettiin Poliisiammattikorkeakoululla syksyllä 2021. Edellisessä hankkeessa koulutusta edelsi medialle suunnattu tiedottaminen kilpailumanipulaation nykytilanteesta Suomessa. Varsinaiseen koulutukseen osallistui yli 40 poliisi- ja syyttäjäviranomaista sekä tärkeimpien sidosryhmien edustajaa. Keskustelu käsitellyistä aiheista ja teemoista oli aktiivista ja koulutustilaisuus sai erittäin myönteisen palautteen niin kouluttajilta kuin osallistujilta.

Kilpailumanipulaation historia, vedonlyönnin lainalaisuudet, urheilijoiden kokemukset, virtuaaliset valuutat, rahanpesu sekä aiemmin tutkittuihin ja syytettyihin tapauksiin liittyvien kokemusten jakaminen muodostavat kokonaisuuden, jonka perusteella kartoitetaan kansallista tilannekuvaa. Tilannekuvan perusteella suunnitellaan sopivimmat koulutusaiheet.

Urheilijat vastustavat kilpailumanipulaatiota

Edellisessä hankkeessa mukana olleiden maiden urheilijat julkaisivat yhteisen videon, jossa he vastustavat kilpailumanipulaatiota. Videolla suomalaisurheilijoita edustavat jääkiekkomaajoukkueen kapteeni Jenni Hiirikoski ja ratakelaaja Leo-Pekka Tähti. Hiirikoski toteaa, että kilpailumanipulaatio pilaa urheilun ja tuhoaa urheilijoiden uran. Tähti puolestaan ilmaisee tukensa viranomaisten taistelussa kilpailumanipulaatiota vastaan. Vastavuoroisesti hän odottaa urheilijoiden saavan tukea viranomaisilta, kun he tarvitsevat sitä. 

News letter illustration

Tilaa uutiskirje

SUEKin tiedotuslistan kautta saat ajankohtaiset uutiset niin SUEKin tehtävistä kuin eettisesti kestävästä urheilukulttuurista suoraan sähköpostiisi. Halutessasi voit myös poistua listalta.

Sähköpostiosoite

Huom. Jos olet median tai lajiliiton edustaja, ethän liity SUEKin yleiselle postituslistalle vaan median tai lajiliittojen omalle tiedotuslistalle. Näin varmistat, että saat tiedon oman alasi kohdennetuista tapahtumista ja ajankohtaisista uutisista. Lähetä nimesi, sähköpostiosoitteesi, media tai lajiliitto sekä asemasi SUEKin viestintäpäällikölle.