Antidopingasioiden kurinpitolautakunnan päätös 3.6.2021

Antidopingasioiden kurinpitolautakunta on katsonut, että yleisurheilija Lotta Harala on rikkonut väliaikaista urheilun toimintakieltoa. Päätöksessä otettiin huomioon Haralan tuottamuksen aste sekä tapauksen olosuhteet kokonaisuudessaan. Tämän vuoksi Haralalle ei määrätty toimintakieltoa.

SUEKin selvitysten mukaan, Harala oli rikkonut toimintakieltoa osallistuessaan harjoituksiin, joissa valmentajana oli Tampereen Urheiluakatemiaan työsuhteessa ollut henkilö. SUEK toimitti syytekirjelmän 31.3.2021 Antidopingasioiden kurinpitolautakunnalle, joka piti suullisen käsittelyn 19.5.2021. Kurinpitolautakunnan tänään antamassa päätöksessä todetaan, että Harala on vastaanottanut toimintakiellon aikana kiellettyjä tukipalveluita Urheiluakatemialta. Hän on osallistunut väliaikaisen toimintakieltonsa aikana syksyllä 2020 harjoituksiin, joissa yhtenä valmentajana on toiminut Akatemiaan työsuhteessa oleva henkilö. Tämän lisäksi sama Akatemian valmentaja on laatinut tammikuun alussa 2021 Haralalle harjoitusohjelman, jota he ovat yhdessä vielä käyneet läpi.

Seuraamusta harkitessaan kurinpitolautakunta otti huomioon Haralan hyväksi sen, että Suomen antidopingsäännöstön 2015 kohta 7.9.6 rajoittaa toimintakiellon koskemaan vain kilpailijana ja toimitsijana toimimista kilpailuissa. Sama sisältö oli myös SUEKin Haralalle toimittamassa asiakirjassa. Kurinpitolautakunnan mukaan, Suomen antidopingsäännöstö 2015 kohta 7.9.6 on ristiriidassa Maailman antidopingsäännöstö 2015 kanssa. Suomen antidopingsäännöstön kohdan 20.4 mukaisesti Maailman antidopingsäännöstö syrjäyttää Suomen antidopingsäännöstön. Lautakunnan mukaan säännöstöä tulee tulkita siten, että väliaikaisen urheilun toimintakiellon aikana urheilijan on kiellettyä osallistua urheilutoimintaan yleensä. Kiellettyä on esimerkiksi osallistuminen harjoitustoimintaan, jonka järjestäjänä on julkista rahoitusta saava Urheiluakatemia.

– Tapauksen käsittelyyn sovellettiin Suomen antidopingsäännöstö 2015, rikkomuksen ajankohdan vuoksi. Uudessa vuoden 2021 alussa voimaan tulleessa säännöstössä toimintakieltoja koskevia kohtia on selvennetty eikä vastaavia epäselvyyksiä enää tule, SUEKin lakiasianjohtaja Petteri Lindblom sanoo.

SUEK on täsmentänyt väliaikaisen toimintakiellon sisältöä urheilijalle lähetetyillä sähköposteilla vastaamaan Maailman antidopingsäännöstön sisältöä. Lautakunta ei katsonut päätöksessään tätä riittäväksi, vaan edellä mainitut säännöstöön ja asiakirjaan liittyvät virheet ovat oikeudellisesti merkityksellisiä.

Kurinpitolautakunnan päätöksessä katsotaan, että edellä mainittujen asioiden tulkinnanvaraisuus ja ristiriitaisuus sekä olosuhteet kokonaisuudessaan huomioiden on väliaikaisen toimintakiellon rikkomisesta määrättävää seuraamusta kohtuullistettava Suomen antidopingsäännöstön 2015 kohdan 10.12.3 perusteella. Tämän vuoksi Haralalle ei määrätty toimintakieltoa.

Päätöksen kokonaisharkinnassa otettiin huomioon:

  • alkuperäinen dopingrikkomus on ollut tahaton rikkomus, josta Harala ei ole saanut urheilullista hyötyä
  • Haralalle on aiheutunut myös taloudellisia menetyksiä
  • asian tutkinnasta ja käsittelystä on aiheutunut Haralan harjoittelulle merkittävää haittaa noin kolmen kuukauden ajaksi
  • Harala oli väliaikaisessa toimintakiellossa pidempään kuin hänelle määrätty toimintakielto

Päätöksestä voi valittaa Urheilun oikeusturvalautakuntaan.

Tapauksen tausta

Lotta Haralan 5.8.2020 kilpailussa antamansa näyte sisälsi 5-metyyliheksaani-2-amiinia (1,4-dimetyylipentyyliamiini). Aine kuuluu Maailman antidopingtoimisto WADAn Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa luettelossa ryhmään S6.b. piristeet, jotka ovat kiellettyjä kilpailuiden aikana.

Urheilija sai tiedon positiivisesta testituloksesta 25.8.2020. Hänen pyytämänsä B-näyte vahvisti 15.9.2020 A-näytteen tuloksen. Harala hyväksyi vapaaehtoisen urheilun toimintakiellon 13.10.2020 ja toimintakielto päättyi 12.1.2021. Antidopingasioiden kurinpitolautakunta piti urheilijan rikkomusta tahattomana ja antoi kolmen kuukauden toimintakiellon 22.1.2021, jolloin urheilija oli jo omaehtoisesti kärsinyt seuraamuksen.

Lisätietoja:
Susanna Sokka
SUEK – viestintäpäällikkö
puh: 040 740 7477