Antidopingasioiden kurinpitolautakunnan päätös 21.5.2021

Antidopingasioiden kurinpitolautakunta on määrännyt fitnessurheilija, Inga Erikssonille neljän vuoden urheilun toimintakiellon dopingrikkomuksesta. Urheilijan 10.10.2020 Fitnessurheilun SM-kilpailussa antama dopingnäyte sisälsi stanotsololia, joka on luokiteltu anaboliseksi aineeksi. Lautakunta päätti myös, että urheilijan kilpailutulokset niin fitnessurheilun SM-kilpailuissa kuin testausajankohdan ja väliaikaisen toimintakiellon välillä 1.12.2020 tulee hylätä.

Antidopingasioiden kurinpitolautakunta totesi päätöksessään, ettei Eriksson pystynyt osoittamaan dopingrikkomuksen tahattomuutta. Hänen katsotaan rikkoneen Suomen antidopingsäännöstön kohtaa 2.1 urheilijalta otetussa näytteessä on kiellettyä ainetta, sen aineenvaihduntatuotteita tai merkkiaineita. Erikssonin näytteessä oli stanotsololia, joka kuuluu Maailman antidopingtoimisto WADAn Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa luettelossa ryhmään S.1. anaboliset aineet (ei erikseen määritelty aine), jotka ovat kiellettyjä kaikkina aikoina aikana.

Urheilija valitti päätöksestä Urheilun kansainväliseen välimiesoikeuteen (CAS) 11.6.2021. CAS katsoi 21.9.2021 päivätyllä päätöksellään urheilijan peruttaneen valituksensa, koska hän ei noudattanut menettelyyn liittyviä määräaikoja. Näin ollen Antidopingasioiden kurinpitolautakunnan päätös jää voimaan. Urheilijan kärsimän urheilun väliaikaisen toimintakiellon kesto on vähennetty varsinaisen toimintakiellon pituudessa, joten Erikssonin urheilun toimintakiellon viimeinen päivä on 30.11.2024.

Maailman antidopingsäännöstöön pohjautuva Suomen antidopingsäännöstö tuli voimaan tämän vuoden alussa. Säännöstön mukaan riippumaton Antidopingasioiden kurinpitolautakunta käsittelee ja päättää, onko antidopingsäännöstön soveltamispiiriin kuuluvan urheilijan tai muun henkilön menettelyä tai toimintaa pidettävä säännöstössä tarkoitettuna dopingrikkomuksena.

Lisätietoja:
Susanna Sokka
SUEK – viestintäpäällikkö
puh: 040 740 7477